2011. 05. 23.
Sajtburger vegetáriánusoknak – Közelítés a Dekonstrukcióhoz 1. (The Devin Townsend Project)
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
Júniusban jelenik meg a The Devin Townsend Project négyrészes anyagának harmadik és negyedik etapja, a Ghost és a Deconstruction. Az egy nyugis / egy zajos felfogásban íródó négyfelvonásos zenei utazás kaotikusnak ígért darabjához, a Dekonstrukcióhoz próbálunk közelíteni az alábbiakban, mert bármennyire közkézen forgó fogalomnak tűnhet a cím angolszász nyelvterületen, minket még mindig némi bizsergető izgalommal tölt el mindaz, amit takarhat.   

A dekonstrukció magyarra fordíthatósága nem teljesen evidens; a destrukció és a konstrukció, illetve a (le)rombolás és a (fel)építés egyaránt visszhangzik benne. Pontos értelmének meghatározására azért sem vállalkoznánk, mert egyik atyja, a kortárs francia filozófia nemrég elhunyt mestere, Derrida a dekonstrukció filozófiájával többek közt épp az értelem, az egység, az igazság (a nyelvbe vetett bizalom, hit) létjogát, univerzalizálhatóságát kérdőjelezte meg: nincs tehát olyan elbeszélés, mely igazolna egy Nagy Történetet, így a dekonstrukciót sem ragadhatjuk meg mint valaminek a leírását: csakis dekonstruktíve közelíthetünk felé.

Akár Devin Townsend lemezének fiktív pokoljárásában, ahol a dantei/fausti(/madáchi) figura arra kíváncsi, mi is van a dolgok mögött: van-e isten, s ha igen, hol; miként ragadható meg az univerzum rendje; s ami a legfontosabb (lelepleződik szolipszista eredete), hogyan szembesül az ’én’ szétszálazódásával.

A kérés, az út célja eleinte az önmegismerés, az ’én’-nel történő szembesülés (a test megtévesztésén keresztül, borral, fűvel, kokainnal): I've come face to face with myself, man. / Sanctify the early light just like the old man can, boy! / Change the world? You better change yourself man, boy... man / Challenge the mind to be more like the rolling ocean man! // and burn!!

Azonban a szembesülés pillanatai egyszerre jelentik a fájdalom szabadon enegedését és befogadását; az ’én’ a család részeként, egy nagyobb egység tagjaként, a keresztény tanítás replikátoraként körvonalazódik, aki az ebből való kiszakítottság során újra kell hogy építse tudatát, látásmódját, perspektíváját: And I've had to reassess the ways of the mind... All is rooted, in infinite chaos / Choose your perspective! – A választás tétje nem más, mint az univerzum, s így az ’én’ megmentése, mely úgy van belevarrva a teremtés elviselhetetlen huzalába, hogy azt csak egy ördögi erő hasíthatja szét, éspedig a felkavaró járványt (Pandemic) okozó hangzatos végbélgázzal, melyet – tudja az ördög – talán épp a dekonstruálásra felkínált, metafizikai magasságokba emelt sajtburger okoz: 'You could take anything!.. a benign object of any sort... you could take a cheeseburger and deconstruct it to it's source!' A sajtburger felbontása összetevőire egyben a sajátosan fogyasztóiként megtapasztalt kultúra, majd origójának, az énnek a lebontásába fordul, hiszen a végtelen, céltalan semmibe való kivetettségben, az öntudat mind kétségbeesettebb igazolásakor (I know, why I know why I know I am...) a gigantikus káosz-semmibben nem más bukkan föl értelmezési pontként, mint a szóban forgó junk food: 'Here it comes... Show me!' // 'Woah! Good lord, it's a cheeseburger!!!' // '...A double!' // All beef patties, pickles onions on a sesame seed bun! / All beef patties, pickles onions on a sesame seed bun! / (Oh glorious cheeseburger... we bow to thee. The secrets of the universe are between the buns...) / All beef patties, pickles onions on a sesame seed bun, // Cheeseburger!!! – majd a haragos kiáltás: 'But I don't eat the cheeseburgers guys, I'm a vegi-ma-tarian!'

S miközben egyre bizonytalanabbul, egyre kétségbeesettebben folyik a küzdelem az ’én’ megmentéséért (Bullshit... bullshit... bullshit... bullshit.../ It's all bullshit! / [Wanting 'I', wanting 'I'...]), a tudás megszerzése ironikus illúziónak bizonyul: az univerzum titkai a szezámmagos zsemlék közt vannak, a ’love meat’ kijelentés azonban tapasztalhatatlannak bizonyul – a fogyasztói kultúra felzabálása, elpusztítása nem mehet végbe.

S a végén, befejezve az utazást (és a lemezt), mindent felforgató szelleműzés vár az ’én’-re, akkor, amikor, úgyszólván, a törvény szövedéke fölfeslik: Now, we fall apart at the seams, then see that nothing's changed! / This life lies! – Megszabadulva a Nagy Történetektől, bizonyság kell, és nem hit: One God greater than all religion! – A legyőzöttnek pedig nincs más lehetősége, mint önmaga testét/lelkét kipucolni: Exorcise yourself! / And stand for what you truly believe in! – mert ebben az esetben, tanulságként mondhatnánk: ember, küzdj és bízva bízzál: Now! / We all know the peace of mind that comes from the fight! / (Fight!) / Now! / We stand tall forever and seek the one true light! // So we've arrived, no one depends on me. / So, with forces far from gone? / No way! No way! No way! No way! // There's glory to the brave! // Glory to the brave! // Stand!


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés