2014. 01. 14.
Korn – Coming Undone – A szenvedés esztétikái (V.)
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
2005-ben hozta ki a Korn sorban a hetedik nagylemezét See You On the Other Side címmel, amely ismét nem hasonlított igazán egyik korábbi munkájára sem, ha csak a szövegvilágot nem tekintjük konzisztensnek. Az elsőként klipesített nóta ugyan a zenekar slágereinek bevált receptje szerint készült, a dalhoz megálmodott képi világ azonban ötletesen és humortól sem mentesen mutatja föl az önmagába hulló és saját magát elveszejtő, a technomediális világnak kitett szegény kisgyermek panaszait. Alant a nóta, a szöveg és a videó hardcore elemzése. Fasten your seatbelt.
 

Paradox módon az egyén széthullásának tapasztalata a Korn klipjében, a Coming Undone-ban éppen a zenét övező "szabályozott" szemantikai mező lebomlásával, tágabban pedig a zene kiáramlási helyének materiális darabokra esésével jár. A zenekar ugyanis a klip világában rendre olyan körülmények közt találja magát – miközben elvileg saját pozíciója végig rögzített, statikus –, melyek során éppen a stabil tájékozódásnak vagy koherenciának az ismérvei számolódnak föl. A körülvevő világ folyamatos átrendeződése ugyanis olyan, többszörösen szétomló felületként  teszi hozzáférhetővé a valóságot, melyben az is végül filmszalaggá, fikcióvá széteső, majd egyfajta "fehér morajlásban" kulmináló semmivé válik, ami az objektummal szemben meghatározni igyekezne magát: a szubjektum és annak materiális ittléte, a test. A refrén címet ismétlő sorai ("Wait / I’m coming undone"), valamint a szenvedés és megsemmisülés bejelentése ("I’m starting to suffocate / And soon I anticipate / I’m coming undone / What looks so strong so delicate") ebben a konstrukcióban ellenszegülés és tudomásulvétel egyben: ellenszegülés annyiban, amennyiben maga a dal performatívuma, a cirkuláltatott refrén pontosan a zene kiáramlását mutatja föl a létezés demonstratív példájaként. És tudomásulvétel, hiszen a szöveg konstatívumai visszafordíthatatlan történésekként mennek végbe a beszélőben, vizuálisan pedig a klip fiktív világában.
 

Mindez persze azt is jelenti, hogy a Coming Undone e konstellációban a világ közvetítettségét a szubjektivitás felől teszi megérthetővé, éspedig kétféle értelemben is. Egyfelől az egyén belső világának összeomlása a külső világ széthullásának metaforájában szemlélhető – e tekintetben a klip akár "romantikus" képződménynek is mondható. Másfelől viszont a külső összeomlás, majd a technikai-materiális széthullás késztetheti a beszélőt saját állapotának mérlegelésére, hiszen a dal olyasvalamiről adhat tudomást, ami felől az előadónak már előzetes tudása van. E kiasztikus szerkezet feloldhatatlansága tulajdonképpen evidens módon vezet ahhoz a "fehér morajláshoz", amely az abszolút nagyítást vagy totális szétesést követően úgyszólván az eladdig a valóságként megtapasztaltak helyébe lép.

 
Kulcsszavak: Korn

bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés